EIBA Polska skupia przedstawicieli polskiego środowiska naukowego zainteresowanych problematyką biznesu międzynarodowego, którzy poprzez swoją aktywność badawczą, publikacyjną i konferencyjną przede wszystkim w ramach European International Business Academy budują relacje z międzynarodowym środowiskiem badawczym reprezentowanym przez ponad 500 naukowców z ponad 50 różnych krajów ze wszystkich kontynentów.

Misją EIBA Polska jest rozwijanie współpracy wśród polskich specjalistów biznesu międzynarodowego poprzez wymianę poglądów, wyników badań, dobrych praktyk nauczania, promowanie konferencji, seminariów i projektów w obszarze biznesu międzynarodowego.