Utworzona w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych o tym profilu w Polsce. Zajmuje drugie miejsce wśród wszystkich uczelni ekonomicznych w Polsce - to pozycja uzyskana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w rankingach ogłoszonych przez uznane tytuły prasowe: Politykę, Rzeczpospolitą i Perspektywy. Oceniono w nich: jakość i warunki kształcenia, prestiż szkoły, jej siłę naukową oraz skalę umiędzynarodowienia studiów. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu znalazła się również w ścisłej trójce polskich uczelni ekonomicznych w zestawieniach tygodnika Wprost. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajmuje czołowe miejsca również w rankingu Newsweeka, w którym podstawowymi kryteriami klasyfikacji są atrakcyjność absolwenta na rynku pracy i jego pozycja zawodowa. Uczelnia ulokowała się w pierwszej 10-tce, wyprzedzając 90 najlepszych publicznych i niepublicznych szkół wyższych w Polsce.

 

Więcej informacji o Uczelni, jej historii, misji na stronie WWW:

https://ue.poznan.pl/uczelnia/