przewodniczący:
  • prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP
członkowie:
  • prof. dr hab. Ryszard Barczyk, prof. zw. UEP
  • dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP
  • prof. dr hab. Ewa Małuszyńska, prof. zw. UEP
  • prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski, prof. zw. UEP