przewodniczący:
  • prof. dr hab. Waldemar Czternasty, prof. zw. UEP
członkowie:
  • dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP – zastępca przewodniczącego
  • dr hab. Barbara Będowska-Sójka
  • dr hab. Jan Polowczyk, prof. nadzw. UEP
  • dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska, prof. nadzw. UEP
przedstawiciele doktorantów – do dnia wyboru nowych przedstawicieli doktorantów:
  • Mgr Dominika Forycka – Wydział Ekonomii
  • Mgr Jakub Banach – Wydział Gospodarki Międzynarodowej
  • Mgr Piotr Kałużny – Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
  • Mgr inż. Klaudia Młoda-Brylewska – Wydział Towaroznawstwa
  • Mgr Amadeusz Miązek – Wydział Zarządzania