przewodniczący:
  • dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski, prof. nadzw. UEP
członkowie:
  • prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. zw. UEP (zastępca przewodniczącego)
  • prof. dr hab. Małgorzata Doman, prof. nadzw. UEP
  • dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP
  • dr Łukasz Wróblewski
przedstawiciele studentów:
  • Alicja Jastrzębska
  • Wojciech Wenclik
  • Weronika Szymczak
  • Bartek Gimzicki
  • Agnieszka Kubacka