1.Gdzie znajdę informacje na temat zasad przeprowadzania oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej UEP?

W Regulaminie Szkoły Doktorskiej w załączniku nr 1 do Regulaminu pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/regulaminy,c14210/

2. Kiedy otrzymam informację o terminie posiedzenia komisji ds. oceny śródokresowej?

Powiadomienie o terminie przeprowadzenia rozmowy z doktorantem jest wysyłane do
doktoranta przesyłką rejestrowaną oraz na adres uczelnianej poczty elektronicznej doktoranta na co
najmniej 21 dni przed dniem przeprowadzenia rozmowy;
3. Gdzie pobiorę raport z realizacji IPB?

Raport dostępny jest pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/dokumenty-do-pobrania,c15173/
4. Czy mogę odwołać się od wyniku oceny śródokresowej?

Nie.  w przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej doktorant zostaje skreślony z
listy doktorantów.

5. Gdzie znajdę informację na temat mobilności doktorantów?

Informację można znaleźć pod linkiem https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/mobilnosc-doktoranta,c14144/

6. Gdzie znajdę informację na temat badań naukowych, projektów badawczych MNiSW / NCN / NCBR itp.?

Jednostką, która udziela w tym temacie informacji jest Dział Badań Naukowych, przekierowanie do strony pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/badania-naukowe-uep,c458/informacje-dla-pracownikow-uep,c26/

7. Planuję wyjazd na konferencję gdzie uzyskam informację na temat delegacji i formalności związanych z wyjazdem?

W tym celu należy poinformować sekretariat Katedry do którego podlega doktorant. E-delegacja dostępna jest pod adresem https://develop.ue.poznan.pl/WebDocuments/Account/Login?ReturnUrl=%2fWebDocuments%2fpl%2f
8. Czy doktoranci mogą korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UEP?

Tak, począwszy od czwartego semestru studiów do końca ostatniego semestru planowego okresu studiów lub dnia obrony, jeśli dzień obrony przypada przed planowym zakończeniem studiów – w zakresie środków określonych w § 5 ust. 2 pkt 6 lit. A

Tj. 6) dofinansowanie kosztu działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej; w szczególności środki przeznaczane są na: a) zakup biletów wstępu (karnetów, voucherów itp.), m.in.: do kin, teatrów, oper, na występy estradowe, koncerty, wystawy, a także na imprezy sportowe i rekreacyjne, na basen itp.,