Dyrektor Szkoły Doktorskiej UEP

dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP

Budynek A pok. 149

e-mail: katarzyna.szarzec@ue.poznan.pl

dyżur: proszę o umawianie się mailowo: katarzyna.szarzec@ue.poznan.pl


Z-ca Dyrektora Szkoły Doktorskiej UEP

dr hab. Tomasz Jewartowski, prof. UEP

Budynek A pok. 149

e-mail: tomasz.jewartowski@ue.poznan.pl

dyżur: czwartek 9:00-10:00  Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a613d8cc0cbd04e46bb2650f2667ba7c9%40thread.tacv2/conversations?groupId=124a9ad0-10eb-414c-acd3-ec43406bdd30&tenantId=c563ee76-4bae-46a0-ad10-139293d204a5Biuro Szkoły Doktorskiej UEP

e-mail: szkola.doktorska@ue.poznan.pl

strona internetowa: szkoladoktorska.ue.poznan.pl

dyżury: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00


Koordynator Biura Szkoły Doktorskiej UEP

mgr Monika Panfil
Budynek A pok. 149
tel. 61 856-92-59
e-mail: monika.panfil@ue.poznan.pl 


mgr Agnieszka Motała
Budynek A pok. 149
tel. 61 856-92-23

e-mail: agnieszka.motala@ue.poznan.pl