Imię i nazwisko: Anna Matuszczak

Instytut: Ekonomii

Katedra: Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

Pokój: 1017 Altum

Adres e-mail: Anna.matuszczak@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Matuszczak

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?view_op=list_works&hl=pl&user=pzgYMKYAAAAJ

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info/author/UEP1ba1871b8fa545768f8ae0aa6229bb9b/Anna%2BMatu

szczak?r=publication&affil=&tab=publications&conversationPropagation=begin&sort=&lang=pl

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: ekonomia rolna (agricultural economics), ekonomia środowiska (environmental economics), ekonomia

zrównoważonego rozwoju (economics of sustainable development)

Kody JEL wraz z nazwami: Q12 ( Micro Analysis of Farm Firms, Farm Households, and Farm Input Markets ), Q13

(Agricultural Markets and Marketing • Cooperatives • Agribusiness ), Q15 ( Land Ownership and Tenure • Land Reform

• Land Use • Irrigation • Agriculture and Environment), Q18 ( Agricultural Policy • Food Policy ), Q51 (Valuation of

Environmental Effects)

Słowa kluczowe: rolnictwo/agriculture ; zrównoważony rozwój /sustainable development ; dobra publiczne/public

goods ; polityka środowiskowa/environmental policy ; Wspólna Poliyka Rolna UE/ CAP EU

Wybrane publikacje

1. Czyżewski B., Matuszczak A., Muntean A., 2018, Influence of Agricultural Policy on The Environmental Sustainability of

European Farming, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 19, No 1, 426-434. http://www.jepejournal.

info/journal-content/vol-19-no-1

2. Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak, Radosław Miśkiewicz, Public Goods Versus the Farm Price-Cost Squeeze: Shaping

the Sustainability of the EU's Common Agricultural Policy, Technological and Economic Development of Economy, 2019

Volume 25, Issue 1: 82–102; https://doi.org/10.3846/tede.2019.7449 ; ISSN: 2029-4913 / eISSN: 2029-4921

3. B. Czyżewski, A. Matuszczak, Towards measuring political rents in agriculture: case studies of different agrarian

structures in the EU, “Agricultural Economics” (AGRICECON), 2018 (3)/64, s. 101-114, DOI: 10.17221/286/2016-

AGRICECON

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Dr Mikołaj Kaczmarek, Wpływ produkcji energii ze źródeł odnawialnych na ład ekonomiczny i środowiskowy, Poznań

2018 (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=441642&from=publication)

2. Dr Maryla Bieniek-Majka Przewagi konkurencyjne grup producentów owoców i warzyw w województwie kujawskopomorskim,

Poznań 2017 (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=416315&from=publication)

3. Mgr Piotr Łykowski, Związki bezpośredniego wsparcia gospodarstw z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich w

powiatach Wielkopolski po 2004 roku

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: Q12, Q13, Q15, Q18, Q51

Słowa kluczowe: dobra publiczne/public goods; zrównoważony rozwój /sustainable development;

rolnictwo/agriculture; Wspólna Poliyka Rolna UE/ CAP EU; polityka środowiskowa/environmental policy

Preferowany język dysertacji: polski