Imię i nazwisko: Dariusz Kikut-Ligaj

Instytut: Instytut Nauk o Jakości

Katedra: Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości

Pokój: 030

Adres e-mail: dariusz.kikut@ue.poznan.pl

Research Gate link: www.researchgate.net/search/publications?q=kikut-ligaj

GScholar link: https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=dariusz+kikut-ligaj&oq=kikut-ligaj

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=1

612892

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kody JEL wraz z nazwami: I150 (Health and Economic Development), Q160 (Agricultural R&D; Agricultural Technology;

Agricultural Extension Services), Q180 (Agricultural Policy; Food Policy), I120 (Health Behavior), L660 (Food; Beverages;

Cosmetics; Tobacco; Wine and Spirits )

Słowa kluczowe: jakość prozdrowotna żywności ; jakość organoleptyczna produktów kosmetycznych ; sterowanie

jakością organoleptyczną produktów ; naturalne związki bioaktywne ; prognozowanie aktywności komponentów

smakowych żywności

Wybrane publikacje

1. Kikut-Ligaj D., Trzcielińska-Lorych J.: (2015), How taste works: cells, receptors and gustatory perception, Cell. Mol. Biol. Lett., ISSN (Online) 1689-1392, ISSN (Print) 1425-8153, DOI: 10.1515/cmble-2015-0042, October 2015.

2. Kikut-Ligaj D., (2014), Prediction of the bitter taste of selected quinolizidine alkaloids, Food. Science. Technology. Quality., 6(97), 182–196.

3. I. Szymańska, H. Radecka, J. Radecki & D. Kikut-Ligaj; „Fullerene modified supported lipid membrane as sensitive element of sensor for odorants”; Biosensor & Bioelectronic, 16, (2001), 911-915.

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Doskonalenie i prognozowanie cech jakościowych wybranych grup produktów kosmetycznych

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: I150, Q160, Q180, I120, L660

Słowa kluczowe: jakość prozdrowotna żywności; jakość organoleptyczna produktów kosmetycznych; sterowanie jakością organoleptyczną produktów; naturalne związki bioaktywne; prognozowanie aktywności komponentów smakowych żywności

Preferowany język dysertacji: język polski