Imię i nazwisko: Dariusz Nowak

Instytut: Instytut Zarządzania

Katedra: Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa

Pokój: 1115

Adres e-mail: Dariusz.nowak@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Dariusz_Nowak8

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=OEsqYgQAAAAJ

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP95ba462c77a14484868c5139c9

912443&affil=&lang=pl

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kody JEL wraz z nazwami: L23 (organizacja produkcji), M11 (zarządzanie produkcją ), L26 (przedsiębiorczość ), O31

(innowacje i wynalzaki), L25 (działanie firmy: wiek, wielkość, zysk, sprzedaż)

Słowa kluczowe: kluczowe kompetencje ; zasoby przedsiębiorstwa ; przedsiębiorczość i innowacje ; firmy rodzinne ;

współpraca i współdziałanie

Wybrane publikacje

1. Nowak, D., 2018, Kluczowe kompetencje firm rodzinnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX (7) cz. I, s. 275-290.

2. Nowak, D., 2018, The core competences of Polish industrial enterprises, Business Management, 1/2018, s. 23-43.

3. D. Nowak, 2016, Ryzyko w relacjach biznesowych przedsiębiorstw przemysłowych działających w Polsce - wyniki

badań, Przegląd Organizacji, 10, s. 36-42.

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Zarządzanie kompetencjami przedsiębiorstw w procesie kształtowania ich

konkurencyjności (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=450376&from=publication)

2. Zarządzanie ryzykiem w procesie kooperacji przedsiębiorstw

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=413615&from=publication)

3. Zarządzanie procesami inwestycyjnymi w mikroprzedsiębiorstwach

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: L23, M11, L25, L26, O31

Słowa kluczowe: kluczowe kompetencje; zasoby przedsiębiorstwa; przedsiębiorczość i innowacje; firmy rodzinne;

współpraca i współdziałanie

Preferowany język dysertacji: polski, angielski