Instytut: Instytut Finansów
Katedra: Katedra Finansów Publicznych
Pokój: 207
Adres e-mail: Eryk.Lon@ue.poznan.plObszar zainteresowań

Subdyscyplina: ekonomia i finanse

Kody JEL wraz z nazwami: E44, Financial Markets and the Macroeconomy, (E52, Monetary Policy), E58, Central Banks and Their Policies (F31, Foreign Exchange), F33, International Monetary Arrangements and Institutions (E02, Institutions and the Macroeconomy),

Słowa kluczowe: polityka pieniężna ; rynek kapitałowy ; bankowość ; rynek akcji ; makroekonomiaWybrane publikacje


1. Koniunktura na rynku akcji a przyszły poziom aktywności gospodarczej, Gospodarka Narodowa, 2005, nr 3, s. 11-33.
2. Polityka pieniężna FED a sytuacja na wschodzących i dojrzałych rynkach akcji, w: Studia i prace. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt naukowy nr 108, pod red. J. Ostaszewskiego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2011
3. Instrumenty niestandardowe banków centralnych, Pieniędze i Więź, wiosna 2018Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów


1. Wojciech Świder, Efekt kontynuacji i odwrócenia stóp zwrotu oraz wybrane anomalie kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1995–2017
2. Krystian Kursa, Efektywność audytu wewnętrznego w Wojskowych Oddziałach Gospodarczych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego 
3. Katarzyna Sojka, Efektywnośd komórek audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych na przykładzie uczelni publicznychPreferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: JE44, JE52, JE58, JF31, JF33

Słowa kluczowe: polityka pieniężna; rynek kapitałowy; rynek akcji; bankowość; makroekonomia

Preferowany język dysertacji: angielski, polski