Imię i nazwisko: Ewa Mińska-Struzik

Instytut: Gospodarki Międzynarodowej

Katedra: Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Pokój: 1321a Altum

Adres e-mail: ewa.minska-struzik@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Minska-Struzik

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=Tat8uScAAAAJ

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=

1736694

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: ekonomia międzynarodowa

Kody JEL wraz z nazwami: F10 (Trade - General), F11 (Neoclassical models of trade), F12 (Models of trade with

imperfect competition; Fragmentation ), F14 (Empirical studies of trade), F23 (Multinational firms; International

Business)

Słowa kluczowe: handel międzynarodowy ; bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; międzynarodowa dyfuzja technologii;

globalizacja ; internacjonalizacja przedsiębiorstwa

Wybrane publikacje

1. The competitiveness of Polish furniture exports, w: Wood, vol. 61(202), 2018, s.1-18 (IF= 0,311 współautor:

D.Augustyniak)

2. Rozważania nad aktualnością tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego, „Gospodarka Narodowa” 2014, nr 1(269),

s.73-95;

3. Dylematy badań nad internacjonalizacją przedsiębiorstwa, „International Business and Global Economy” 2014, Tom

33, s.394-405;

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Znaczenie "nowej gospodarki" we współczesnych przedsiębiorstwach międzynarodowych, 2013.

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=281923&from=publication)

2. Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych w krajach rozwijających się na przykładzie Indonezji, 2015

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=377557&from=publication)

3. Znaczenie innowacji wzorniczych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw meblarskich

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: F10, F11, F12, F14, F23

Słowa kluczowe: handel międzynarodowy; bezpośrednie inwestycje zagraniczne; międzynarodowa dyfuzja technologii;

globalizacja; internacjonalizacja przedsiębiorstwa

Preferowany język dysertacji: polski, angielski