Instytut: Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej
Katedra: Katedra Badań Operacyjnych
Pokój: 304B
Adres e-mail: Helena.gaspars@ue.poznan.pl
Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Helena_Gaspars-Wieloch
GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=AnQuS4wAAAAJ&hl=en
UEP link: link

Obszar zainteresowań
Subdyscyplina: Badania operacyjne
Kody JEL wraz z nazwami: C6 (Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling), D8 (Information, Knowledge, and Uncertainty), D9 (Micro-Based Behavioral Economics), C44 (Operations Research; Statistical Decision Theory), podaj 5. kod JEL (podaj opis 5. kodu JEL)
Słowa kluczowe: 1. Optymalizacja jedno- i wielokryterialna ; 2.Podejmowanie decyzji w warunkach pewności i niepewności ; 3. Preferencje decydenta ; 4.Reguły decyzyjne, algorytmy ; 5. Gry z naturą
Trzy wybrane publikacje (wyłącznie z czasopism recenzowanych w systemie double-blind)
1. Gaspars-Wieloch H. (2019) Project Net Present Value estimation under uncertainty, w: Central European Journal of Operations Research 27(1), p.179-197
2. Gaspars-Wieloch H. (2017) Newsvendor problem under complete uncertainty – a case of innovative products, w: Central European Journal of Operations Research 25(3), p.561-585
3. Gaspars-Wieloch H. (2015) On a decision rule supported by a forecasting stage based on the decision maker’s coefficient of optimism, w: Central European Journal of Operations Research 23, p. 579–594

Trzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów 
1. Optymalizacja czasowo-zasobowa projektów informatycznych (Time-resource optimization of software projects). - Poznań : UE, 2017 (Urbaniak Michał,)


Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
Formularz dla potencjalnych Promotorów Szkoły Doktorskiej UEP
Kody JEL: C6, Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling, D8, Information, Knowledge, and Uncertainty, D9 Micro-Based Behavioral Economics
Słowa kluczowe: 1. Optymalizacja jedno- i wiekryterialna; 2. Podejmowanie decyzji ekonomicznych w warunkach pewności i niepewności; 3. Reguły decyzyjne i preferencje decydenta; 4. Planowanie scenariuszowe; 5. Gry z naturą
Preferowany język dysertacji: polski lub angielski