Imię i nazwisko: Ida Musiałkowska

Instytut: Gospodarki Międzynarodowej

Katedra: Europeistyki

Pokój: 1429 Coll. Altum

Adres e-mail: ida.musialkowska@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Ida_Musialkowska

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=KJr1zXIAAAAJ&hl=pl
Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: międzynarodowe stosunki gospodarcze

Kody JEL wraz z nazwami: F (International Economics), P (Economic Systems), R (Urban, Rural, Regional, Real Estate, and

Transportation Economics), O (Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth), H (Public

Economics)

Słowa kluczowe: gospodarcze procesy integracyjne ; rozwój i polityka regionalna ; finansowanie rozwoju ; Unia

Europejska ; Ameryka Łacińska

Wybrane publikacje

1. Dąbrowski Marcin, Musiałkowska Ida, Polverari Laura: EU–China and EU–Brazil policy transfer in regional policy, w:

Regional Studies, vol. 52, nr 9, 2018, ss. 1169-1180, DOI:10.1080/00343404.2018.1431389

2. Musiałkowska Ida, Idczak Piotr: Is the JESSICA initiative truly repayable instrument? The Polish case study, in: Prace

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, no. 536, 2018, pp. 143-151, DOI:10.15611/pn.2018.536.13

3. Kliber Agata, Marszałek Paweł, Musiałkowska Ida, Świerczyńska Katarzyna: Bitcoin: Safe haven, hedge or diversifier?

Perception of bitcoin in the context of a country’s economic situation - A stochastic volatility approach, in: Physica AStatistical

Mechanics and Its Applications, vol. 524, 2019, pp. 246-257, DOI:10.1016/j.physa.2019.04.145

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. The Evolution of the EU’s Energy Policy

2. Crowdfunding jako instrument finansowania działalności innowacyjnej

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: F, P, R, O

Słowa kluczowe: integracja gospodarcza na świecie; rozwój regionalny; polityka regionalna; polityki Unii Europejskiej;

finansowanie rozwoju

Preferowany język dysertacji: angielski, polski