Imię i nazwisko: Daria Wieczorek

Instytut: Nauk o Jakości

Katedra: Technologii i Analizy Instrumentalnej

Pokój: 316

Adres e-mail: daria.wieczorek@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Daria_Wieczorek

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=OYTvHF8AAAAJ
Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kody JEL wraz z nazwami: Q55 (Technological Innovation), L65 (Chemicals), L66 (Cosmetics), L65 (Drugs)

Słowa kluczowe: jakość ; kosmetyki ; produkty chemii gospodarczej ; właściwości surfaktantów

Wybrane publikacje

1. Wieczorek D., Gwiazdowska, D., Staszak, K., Chen, Y., Shen, T., 2016, Surface and Antimicrobial Activity of

Sulfobetaines, Journal of Surfactants and Detergents, 19, s. 813–822

2. Wieczorek D., Dobrowolski A., Staszak, K., Kwaśniewska D., Dybik P., Synthesis, surface and antimicrobial activity of

piperidine based sulfobetaines, Journal of Surfactants and Detergents, 2017, 20, 151–158

3. Zieba M., Wieczorek D., Klimaszewska E., Małysa A., Kwaśniewska D., Application of new synthesized zwitterionic

surfactants as hair shampoo components, Journal of Dispersion Science and Technology, 2018, 1-8

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: Q55, L66, L65

Słowa kluczowe: jakość kosmetyków; jakość produktów chemii gospodarczej; właściwości surfaktantów

Preferowany język dysertacji: polski