Imię i nazwisko: Wojciech Kozak

Instytut: Nauk o Jakości

Katedra: Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych

Pokój: 43A

Adres e-mail: wojciech.kozak@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Kozak

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=5TGQC0IAAAAJ

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP209f01e2d1e840d189b4b5ba1d97e

dc3&affil=&lang=pl

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: Nauki o Jakości

Kody JEL wraz z nazwami: O31 (Innovation and Invention: Processes and Incentives), O32 (Management of

Technological Innovation and R&D), O33 (Technological Change: Choices and Consequences; Diffusion Processes), O34

(Intellectual Property and Intellectual Capital), Y8 (Related Disciplines)

Słowa kluczowe: innowacje opakowaniowe ; opakowania aktywne i inteligentne ; automatyczna identyfikacja towarów ;

kształtowanie jakości produktów przemysłowych ; ocena gotowości technologicznej i ekonomicznej wynalazków do

komercjalizacji

Wybrane publikacje

1. Foltynowicz Zenon, Bardenshtein Alexander, Sängerlaub Sven [i in.] : Nanoscale, zero valent iron particles for

application as oxygen scavenger in food packaging, w: Food Packaging and Shelf Life, vol. 11, 2017, ss. 74-83,

DOI:10.1016/j.fpsl.2017.01.003

2. Kozak Wojciech, Samotyja Urszula: The use of oxygen content determination method based on fluorescence

quenching for rapeseed oil shelf-life assessment, w: Food Control, vol. 33, nr 1, 2013, ss. 162-165,

DOI:10.1016/j.foodcont.2013.02.028

3. Samotyja Urszula, Kozak Wojciech: Headspace oxygen measurements can be used as a fast and convenient method

for shelf-life assessment of potato snacks, w: European Journal of Lipid Science and Technology, vol. 117, nr 6, 2015, ss.

851-857, DOI:10.1002/ejlt.201400333

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Wyznaczniki postępu procesu komercjalizacji innowacyjnych pochłaniaczy tlenu

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: O31, O32, O33, O34, Y8

Słowa kluczowe: innowacje opakowaniowe; opakowania aktywne i inteligentne; automatyczna identyfikacja towarów;

kształtowanie jakości produktów przemysłowych; ocena gotowości technologicznej i ekonomicznej wynalazków do

komercjalizacji

Preferowany język dysertacji: polski, angielski