Imię i nazwisko: Iwona Olejnik

Instytut: Instytut Marketingu

Katedra: Katedra Badań Rynku i Usług

Pokój: 211C

Adres e-mail: Iwona.olejnik@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Olejnik_Iwona

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=cnFN_zoAAAAJ&hl=pl

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=UEP9b12708fa6d44604b292a

6c80af186b6&r=author&t=full&lang=pl&cid=1589012

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: ekonomia i finanse

Kody JEL wraz z nazwami: J14 (Economics of the Elderly), J26 (Retirement • Retirement Policies), J32 (Retirement Plans

• Private Pensions), D1 (Household Behavior and Family Economics)

Słowa kluczowe: zabezpieczenie emerytalne ; starzenie się społeczeństwa ; zachowania konsumentów i gospodarstw

domowych

Wybrane publikacje

1. Securing old age vs. other saving goals of households Autorzy: Sylwester Białowąs, Iwona Olejnik. Economic and

Environmental Studies 2018; vol. 18, issue 1 (45), s. 65-74. - Bibliogr. - Summ.

2. Intention to continue professional work after reaching retirement age and its determinants. Autorzy: Iwona Olejnik.

Ekonometria. Econometrics 2017, nr 2 (56), s. 28-41.

3. Pension literacy and consumers' decisions in the context of pension system reforms. Autorzy: Iwona Olejnik,

Sylwester Białowąs. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje2015, nr 29 (2), s. 13-33

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Zachowania gospodarstw domowych na rynku artykułów dekoracyjnych stołu i czynniki je kształtujące

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=385997&from=publication)

2. Sprawność systemów emerytalnych w krajach byłego Związku Radzieckiego

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: J14, J26, J32, D1

Słowa kluczowe: Zabezpieczenie emerytalne; zachowania gospodarstw domowych; konsekwencje starzenia się

społeczeństwa; badania jakościowe i ilościowe

Preferowany język dysertacji: polski