Instytut: Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw
Katedra: Rachunkowości i Audyty
Pokój: 117C
Adres e-mail: joanna.blazynska@ue.poznan.pl
GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=Ru_5d0AAAAAJ&hl=pl

Obszar zainteresowań
Subdyscyplina: Ekonomia i Finanse / rachunkowość
Kody JEL wraz z nazwami: G100 (rynki finansowe), G120 (wycena aktywów), M400 (księgowość, rachunkowość i audyt), G330 (Upadłość, likwidacja), K350 (Prawo upadłościowe)
Słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa ; raportowanie zintegrowane ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; współczesne problemy rachunkowości ; weryfikacja informacji niefinansowych w powiązaniu z informacjami finansowymi

Wybrane publikacje
1. Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015.
2. 2018, Integrated Reporting – Changes in Company Reporting, Finanse, Rynki Kapitałowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet w Szczecinie,
3. 2018, Standaryzacja raportowania niefinansowego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, SGH Warszawa.
Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
1. Ewolucja rachunkowości we Włoszech
Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
Kody JEL: M400, G120, G100, G330, K3550
Słowa kluczowe: współczesne problemy raportowania sytuacji jednostki; weryfikacja informacji w sprawozdawczości; raportowanie zintegrowane; standaryzacja informacji niefinansowych; audyt
Preferowany język dysertacji: polski