Imię i nazwisko: Justyna Rój

Instytut: Informatyki i Ekonomii Ilościowej

Katedra: Badań Operacyjnych

Pokój: 304B

Adres e-mail: justyna.roj@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Roj/research

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=mvlgTJUAAAAJ&hl=pl

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple

&lang=pl&cid=1543009

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: finanse przedsiębiorstw, finanse, ekonomika zdrowia,

Kody JEL wraz z nazwami: 1. G3 (Corporate finance and governance), 2. G4 (Behavioral finance), 3. G1 (General financial

markets), 4. I11 (Analysis of health care markets), 5. I1 (Health)

Słowa kluczowe: 1. finanse przedsiębiorstw; 2. finansowowanie opieki zdrowotnej; 3. szpital; 4. rynki finansowe; 5.

ochrona zdrowia;

Wybrane publikacje

1. J.Rój, The determinants of corporate dividend policy in Poland, Ekonomika, 98 (1), p.96-110.

2. J.Rój, Competition measurement of hospitals in Poland: the Herfindahl-Hirschman index approach, Ekonomika, 95 (1),

p.166-181.

3. J.Rój, Productivity of university hospitals in Poland: A Malmquist-index approach, Ekonomika, 89 (4), p.131-142.

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Financing and efficiency of health care systems

2. Analiza systemu refundacyjnego w Polsce

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

1. G3 (Corporate finance and governance), 2. G4 (Behavioral finance), 3. G1 (General financial markets), 4. I11 (Analysis

of health care markets), 5. I1 (Health)

Słowa kluczowe: 1. finanse przedsiębiorstw; 2. finansowowanie opieki zdrowotnej; 3. szpital; 4. rynki finansowe; 5.

ochrona zdrowia;

Preferowany język dysertacji: polski, angielski.