Instytut: Instytut Finansów
Katedra: Katedra Finansów Publicznych
Pokój: 209, ul Towarowa
Adres e-mail: m.cieslukowski@ue.poznan.pl
Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Cieslukowski
GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=h-Zsq2wAAAAJ
UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?tab=&enttype=author&id=UEPcbbadd1c81d0416aaa2c4cd181c73469&lang=pl

Obszar zainteresowań
Subdyscyplina: finanse publiczne, finanse Unii Europejskiej, podatki, zrównoważony rozwój
Kody JEL wraz z nazwami: H23 (Externalities • Redistributive Effects • Environmental Taxes and Subsidies), Q01 (Sustainable Development), H77 (Intergovernmental Relations • Federalism • Secession), H87 (International Fiscal Issues • International Public Goods), H43 (Project Evaluation • Social Discount Rate)
Słowa kluczowe: podatki, podatki ekologiczne i ekologizacja systemu podatkowego ; zrównoważony rozwój ; federalizm fiskalny ; budżet i fundusze UE, finanse organizacji międzynarodowych (ONZ, NATO, itp.), harmonizacja podatków ; ocena projektów publicznych, pomoc publiczna

Wybrane publikacje
1. Podstawowe kategorie podatkowe w ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, vol. 50, nr 1, 2016, ss. 83-91.
2. Cieślukowski Maciej, Mutascu Mihai : Fiscal consequences of the abolition of sugar levies, w: Economics and Business Review, vol. 4 (18), nr 4, 2018, ss. 83-96.
3. Znaczenie testu prywatnego inwestora w ocenie efektywności inwestycji publicznych, w: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 4(129), 2017, ss. 65-76.

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
1. Antykryzysowa polityka podatkowa wybranych państw Unii Europejskiej po 2007 roku (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=450448&from=publication)
2. Wpływ funduszy europejskich na warunki kształcenia w niepublicznych szkołach wyższych w Wielkopolsce
3. The fiscal impact of United Nations Agencies on local communities
Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich
Kody JEL: H87, H23, H43, H77, Q01
Słowa kluczowe: budżet i fundusze UE, finanse organizacji międzynarodowych (ONZ, NATO, itp.), harmonizacja podatków; podatki, podatki ekologiczne i ekologizacja systemu podatkowego; federalizm fiskalny; ocena projektów publicznych, pomoc publiczna; zrównoważony rozwój
Preferowany język dysertacji: polski, angielski