Imię i nazwisko: Paweł Mikołajczak

Instytut: Finansów

Katedra: Pieniądza i Bankowości

Pokój: 1225

Adres e-mail: pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Mikolajczak

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=lBbKtx0AAAAJ&hl=pl

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=Pawe%C5%82&r=publicati

on&t=simple&lang=pl&cid=1488726

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: Ekonomia i finanse

Kody JEL wraz z nazwami: G23 (Non-bank Financial Institutions • Financial Instruments • Institutional Investors ), L31

(Nonprofit Institutions • NGOs • Social Entrepreneurship ), L33 (Comparison of Public and Private Enterprises and

Nonprofit Institutions • Privatization • Contracting Out), D22 (Firm Behavior: Empirical Analysis), L26 (Entrepreneurship)

Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw ; finanse przedsiębiorstw społecznych ; finanse NGOs ; inwestycje i rozwój

przedsiębiorstw ; fundusze europejskie

Wybrane publikacje

1. Mikołajczak Paweł: The impact of the diversification of revenues on NGOs’ commercialization: evidence from Poland,

w: Equilibrium, vol. 13, nr 4, 2018, ss. 761-779, DOI:10.24136/eq.2018.037

2. Sources of Funding and Revenues of Social Enterprises in Poland in Comparison to Selected European Countries and

World-Wide, w: Bezpieczny Bank, nr 2 (71) , 2018, ss. 113-125, DOI:10.26354/bb.6.2.71.2018

3. Mikołajczak Paweł, Pawlak Jacek: Factors affecting outcomes of EU-supported investments in innovation among SMEs

in the Greater Poland (Wielkopolska) region, Poland, w: Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, vol. 19,

nr 2, 2017, ss. 140-160

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Efektywność finansowa przedsiębiorstw emitujących obligacje korporacyjne w Polsce

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=442811&from=publication )

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: G23, L31, L33, L26, D22

Słowa kluczowe: Finanse przedsiębiorstw; przedsiębiorstwa społeczne; fundusze europejskie; inwestycje i rozwój

przedsiębiorstw; organizacje pozarządowe

Preferowany język dysertacji: polski, angielski