Instytut: Gospodarki Międzynarodowej

Katedra: Zarządzania Międzynarodowego

Pokój: 1420

Adres e-mail: rafal.sliwinski@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Rafal_Sliwinski

GScholar linkhttps://scholar.google.pl/citations?user=S3YPQf8AAAAJ&hl=pl

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=rafa%C5%82&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=591407
Obszar zainteresowań

Kody JEL wraz z nazwami: F1 Trade F2 International Factor Movements and International Business (F2 International Factor Movements and International Business), F4 Macroeconomic Aspects of International Trade and Finance (F6 Economic Impacts of Globalization), M1 Business Administration (O3 Innovation; Research and Development; Technological Change; Intellectual Property Rights), D4 Market Structure, Pricing, and Design (D2 Production and Organizations), L1 Market Structure, Firm Strategy, and Market Performance (L2 Firm Objectives, Organization, and Behavior)

Słowa kluczowe: Zarządzanie Strategiczne ; Międzynarodowa Konkurencyjność Przedsiębiorstw ; Megatrendy ; Modele Biznesu ; Globalne technologie

Trzy wybrane publikacje 

1. Grzegorczyk Tomasz, Śliwiński Rafał, Kaczmarek Joanna: Attractiveness of augmented reality to consumers, w: Technology Analysis & Strategic Management, 2019, ss. 1-14, DOI:10.1080/09537325.2019.1603368 

2. Śliwińska Magdalena, Śliwiński Rafał: International Development of German Enterprises on the example of the Wielkopolska Region, w: Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 5, nr 2, 2017, ss. 211-226, DOI:10.15678/EBER.2017.050212 

3. Śliwiński Rafał, Śliwińska Magdalena: Growth and internationalization of fast growing firms, w: Journal for East European Management Studies, vol. 21, nr 2, 2016, ss. 231-253, DOI:10.1688/JEEMS-2016-SliwinskiTrzy wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Determinanty akceptacji produktów autonomicznych przez konsumentów 

2. Rola mediów społecznościowych w procesie budowy marki lidera 
Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: JELF International Economics, M1 Business Administration, M2 Business Economics,

Słowa kluczowe: Globalne technologie i trendy rynkowe; Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw; Zarządzanie strategiczne; Wpływ megatrendów na przedsiębiorstwo i/lub gospodarkę; Nowoczesne modele biznesu

Preferowany język dysertacji: polski, angielski