Imię i nazwisko: Piotr Michoń

Instytut: Ekonomiczno-społeczny

Katedra: Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Pokój: 312c

Adres e-mail: Piotr.michon@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Michon

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=Y7ETrqUAAAAJ
Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: ekonomia i finanse

Kody JEL wraz z nazwami: E2 (Consumption, Saving, Production, Investment, Labor Markets, and Informal Economy), D1

( Household Behavior and Family Economics ), I3 (Welfare, Well-Being, and Poverty), H5 (National Government

Expenditures and Related Policies), D7 (Analysis of Collective Decision-Making)

Słowa kluczowe: household economics ; social policy ; well-being ; employment ; equality and justice

Wybrane publikacje

1. Michoń, P. 2019, The Baltic miracle? The economic crisis and its consequences for young people in the labor market of

the Baltic states, 2007–2017; Journal of Baltic Studies, 50 (1), 7-20.

2. Michoń, P. (2015), Waiting for the incentives to work: comparative analysis of the parental leave policies in the

Visegrad countries, Community, Work & Family, 18 (2), 182-197.

3. Michoń, P. (2017), Wpływ bezrobocia na subiektywny dobrostan osób młodych w Polsce, Polityka Społeczna, 8, 41-47.

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. The effect of Psychological Capital on Employment oriented behaviour of Israeli Arab women

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: I3, E24, D63, D71, D1

Słowa kluczowe: dobrostan; państwo opiekuńcze; opieka nad dziećmi; polityka rodzinna; rynek pracy

Preferowany język dysertacji: polski, angielski