Instytut: Instytut Gospodarki Międzynarodowej

Katedra: Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

Pokój: 617a Altum

Adres e-mail: aleksandra.gawel@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Gawel

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=_DQcbGkAAAAJ&hl=plObszar zainteresowań

Subdyscyplina: przedsiębiorczość, przedsiębiorczość międzynarodowa, procesy przedsiębiorcze

Kody JEL wraz z nazwami: L26 (Entrepreneurship), M13 (New Firms, Startups), J24 (Occupational choice), O31

(Innovation and Invention: Processes and Incentives), A2 (Economic Education and Teaching of Economics)

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość ; przedsiębiorczość międzynarodowa ; proces przedsiębiorczy ; innowacje ; edukacja

przedsiębiorczaWybrane publikacje

1. „Orientacja przedsiębiorcza w wyjaśnianiu wczesnej internacjonalizacji przedsiębiorstw”, Problemy Zarządzania, vol.13, no. 4 (56), 2015, ss. 55-67, doi: 10.7172/1644-9584.56.3

2. „Wirtualne gry strategiczne – narzędzie edukacji przedsiębiorczej czy eksperymentalna metoda badawcza w badaniach nad przedsiębiorczością?”, Przedsiębiorczość-Edukacja, vol. 12, 2016, ss. 340-351

3. „Modele internacjonalizacji w świetle wyników badań eksperymentalnych”, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2018, tom XIX, część 2, ss. 39-48.
Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Determinanty intencji przedsiębiorczych młodzieży – studium porównawcze Polski i Finlandii (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=450122&from=publication)

2. Rozwój przedsiębiorczości w warunkach jednolitego rynku europejskiego na przykładzie prywatnej służby zdrowia

3. Technologie informatyczne narzędziem kształtowania przewagi konkurencyjnej międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych
Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: L26, M13, O31, J24, O33

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość; startupy; innowacje; przedsiębiorczość międzynarodowa; proces przedsiębiorczy tworzenia nowych firm

Preferowany język dysertacji: polski, angielski