Instytut: Instytut Gospodarki Międzynarodowej

Katedra: Katedra Marketingu Międzynarodowego

Pokój: 517 Altum

Adres e-mail: Krzysztof.fonfara@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Fonfara

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=hxYmJ7UAAAAJ&hl=pl&oi=ao

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=1598921Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Kody JEL wraz z nazwami: M16 (International Business Administration), L14 (Transactional Relationships, Contracts and Reputation, Networks), M31 (Marketing), F23 (Multinational Firms, International Business), L5 (Firm Objectives, Organization and Behaviour)

Słowa kluczowe: proces internacjonalizacji firmy ; relacje i sieci biznesowe ; przewaga konkurencyjna i wyniki firmy ; marketing międzynarodowy ; relationship marketingWybrane publikacje

1. A typology of company behaviour in the internationalisation process (a network approach) K Fonfara Poznan University of Economics Review 11 (2), 5-25

2. Change and transformation of networks and relationships—Fundamental aspects of business reality K Fonfara, M Ratajczak-Mrozek, G Leszczyński Industrial Marketing Management 58, 187-189

3. The Role of Relationships in Initiating the Internationalisation Process in B2B Markets B Deszczyński, K Fonfara, A Dymitrowski Entrepreneurial Business and Economics Review 5 (4), 91-109Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Wpływa powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji na wyniki przedsiębiorstwa

(https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info/author/UEP34cae2b28d9c4c44baf5ed2ea1936d7c/Krzysztof%2BFonfara?r=phd&affil=&tab=phd&sort=&lang=pl)

2. The influence of business networks on the company performance in the automotive industry; Ralf Berckham, Doctoral Seminar in English; PUEB

3. Rola nowych mediów w kształtowaniu zachowań współczesnych konsumentów na rynku międzynarodowym (https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info/author/UEP34cae2b28d9c4c44baf5ed2ea1936d7c/Krzysztof%2BFonfara?r=phd&affil=&tab=phd&sort=&lang=pl)Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: M16, L14, M31, F23, L2

Słowa kluczowe: proces internacjonalizacji firmy; orientacja marketingowa przedsiębiorstwa; marketing

międzynarodowy; relationship marketing ; przewaga konkurencyjna i wyniki firmy

Preferowany język dysertacji: polski, angielski