Imię i nazwisko: Krzysztof Piasecki

Instytut: Zarządzania

Katedra: Katedra Inwestycji i nieruchomości

Pokój: 1124 Altum

Adres e-mail: Krzysztof.piasecki@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Piasecki

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=zXkdS7YAAAAJ&hl=pl

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEPba361df400404aaa82deed4c410e7d

5e&affil=&lang=pl

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: Badania operacyjne

Kody JEL wraz z nazwami: C02 (Metody matematyczne), G41 (Rola i efekty psychologicznych, emocjonalnych,

społecznych i poznawczych czynników w podejmowaniu decyzji na rynkach finansowych), C44 (Badania operacyjne,

Statystyczna teoria decyzji), G11 (Wybór portfela, decyzje inwestycyjne), D81 (Kryteria podejmowania decyzji w

warunkach ryzyka i niepewności)

Słowa kluczowe: Badania operacyjne ; Finanse skwantyfikowane ; Teoria decyzji ; Ryzyko ; Nieprecyzyjność

Wybrane publikacje

1. Piasecki Krzysztof, Roszkowska Ewa, Łyczkowska-Hanćkowiak Anna : Simple Additive Weighting Method Equipped

with Fuzzy Ranking of Evaluated Alternatives , w: Symmetry-Basel, vol. 11, nr 4, 2019,DOI:10.3390/sym11040482

2. Piasecki Krzysztof: Some remarks on axiomatic definition of entropy measure, w: Journal of Intelligent & Fuzzy

Systems, vol. 33, nr 3, 2017, ss. 1945-1952, DOI:10.3233/JIFS-15364

3. Piasecki Krzysztof: On Imprecise Investment Recommendations, w: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, nr 37,

2014, ss. 179-194, DOI:10.2478/slgr-2014-0024

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Analiza rozkładów stóp zwrotu z instrumentów finansowych na polskim rynku kapitałowym (brak wersji on-line,

dostępna w Czytelnia Czasopism : Rozprawy doktorskie S 4297 )

2. Portfel aktywów finansowych z wartością bieżącą obarczoną ryzykiem nieprecyzyjności

(oai:www.wbc.poznan.pl:427818)

3. Modelowanie kursu walutowego w reprezentacjach binarnych, (oai:www.wbc.poznan.pl:452471)

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: C02, C44, G11, G41, D81

Słowa kluczowe: Badania operacyjne; Finanse skwantyfikowane, ; Behawioralne finanse skwantyfikowane; Systemy

transakcyjne; Systemy rozmyte

Preferowany język dysertacji: polski