Katedra: Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

Pokój: 612 Altum

Adres e-mail: m.gorynia@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Marian_Gorynia

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=UZGgJ2sAAAAJ&hl=pl

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEPb5141ac59e364852b9aaecb721ec101a&affil=&lang=plObszar zainteresowań

Subdyscyplina: ekonomia, ekonomia międzynarodowa i biznes międzynarodowy

Kody JEL wraz z nazwami: A11 (Role of Economics • Role of Economists • Market for Economists), A12 (Relation of

Economics to Other Disciplines), F1 (Trade), F2 (International Factor Movements and International Business), F6

(Economic Impacts of Globalization)

Słowa kluczowe: rola badań ekonomicznych, efekty badań ekonomicznych ; tożsamość nauk ekonomicznych, interdyscyplinarność, multidyscyplinarność w badaniach ekonomicznych ; handel międzynarodowy, międzynarodowa integracja gospodarcza ; inwestycje międzynarodowe, firmy międzynarodowe, biznes międzynarodowy ; korzyści i niekorzyści globalizacji, dysproporcje rozwoju gospodarczego, rozkład bogactwaWybrane publikacje

1. GORYNIA, Marian, NOWAK, Jan, TRĄPCZYŃSKI, Piotr and WOLNIAK, Radosław, 2019, Friend or Foe? On the role of institutional reforms in the investment development path of Central and East European economies. International Business Review. 2019. Vol. 28, no. 3, p. 575–587. DOI 10.1016/j.ibusrev.2018.12.003.

2. GORYNIA, Marian, 2018, Innowacyjność, produktywność i konkurencyjność gospodarki a międzynarodowa współpraca gospodarcza. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 2018. Vol. 80, no. 4, p. 209–228. DOI 10.14746/rpeis.2018.80.4.16.

3. MROCZEK-DĄBROWSKA, Katarzyna and GORYNIA, Marian, 2019, Understanding transaction costs in the mesoeconomic perspective. Argumenta Oeconomica. 2019. No. 1 (42), p. 337–360. DOI 10.15611/aoe.2019.1.14.Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Dzikowska M., 2012, Wpływ delokalizacji modułów łańcucha wartości na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=235423&from=publication)

2. Mroczek K., 2013, Koszty transakcyjne jako determinanta wyboru formy wejścia na rynki zagraniczne

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=272464&from=publication)

3. Trąpczyński P., 2014, Determinants of foreign direct investment performance in the internationalisation process of Polish companies (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=325673&from=publication)
Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: F2 - strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, F2 - strategie firm lokalnych wobec ekspansji firm zagranicznych, F2 - zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako forma ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa, F2 -strategie przedsiębiorstw międzynarodowych, F2 - ścieżka rozwoju inwestycji zagranicznych (investment development path)

Słowa kluczowe: strategia przedsiębiorstwa, biznes międzynarodowy; strategia firmy lokalnej, ekspansja firm zagranicznych; zagraniczne inwestycje bezpośrednie, formy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa; strategia przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo międzynarodowe; inwestycje przychodzące, inwestycje wychodzące, międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Preferowany język dysertacji: polski, angielski, francuski