Bądź na bieżąco!

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 Wydział Towaroznawstwa

Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu rozpoczął rekrutację na trzysemestralne zaoczne studia niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 na kierunek

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu rozpoczął rekrutację na trzysemestralne zaoczne studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 

Kandydaci posiadający tytuł inżyniera lub wyższy mogą składać zgłoszenia elektroniczne do dnia 5 lutego 2019 r.

 

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. Numer rachunku bankowego, na jaki należy uiścić opłatę rekrutacyjną podany jest na założonym koncie kandydata w części "Płatności" oraz na załączonym w tej samej części blankiecie wpłaty. Kandydaci posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ orzekający uiszczają opłatę w wysokości 40 zł.