Studia niestacjonarne II stopnia

Rejestracja online

Zapisz się na studia  - Rejestracja online

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez UEP - pobierz

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na dany kierunek nie mogą ubiegać się osoby mające aktywny status studenta studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku. 

Przyjęcia na stacjonarne studia drugiego stopnia odbywają się na kierunek. Wybór kierunku studiów dokonany w zgłoszeniu jest wiążący.

Kandydaci niebędący studentami/absolwentami UEP zapisują się na listę kandydatów wybierając właściwy link w centralnej części strony z formularzami zgłoszeniowymi.

Studenci/absolwenci UEP oraz osoby, które przystępowały do postępowania rekrutacyjnego na UEP i mają już profile w bazie danych kandydatów logują się na swoje konto w module rekrutacyjnym przy użyciu UID (albo nr PESEL) oraz  hasła (pola z prawej części strony z formularzami rekrutacyjnymi).
Aby złożyć zgłoszenie na więcej niż jeden kierunek studiów należy zalogować się na swój profil w module rekrutacyjnym, z menu z lewej strony wybrać opcję  "dane rekrutacyjne" i dalej w centralnej części strony pod złożonym już zgłoszeniem "wybierz kolejny kierunek studiów".

Uwaga studenci/absolwenci UEP: przy składaniu zgłoszeń na więcej niż jeden kierunek studiów formularz rekrutacyjny wyświetla tylko karty z danymi rekrutacyjnymi. Aby do zgłoszenia pobrać średnią ocen należy po złożeniu zgłoszenia na kolejny kierunek wykonać edycję danych osobowych i edycję danych rekrutacyjnych (opcja "edytuj dane osobowe w zakładce "dane osobowe obowiązujące na tym kierunku"; opcja "edytuj dane rekrutacyjne" w zakładce "dane rekrutacyjne").
 
Druki wpłaty opłaty rekrutacyjnej zamieszczone są w zakładce "płatności" formularza. Przy dokonywaniu wpłaty drogą elektroniczną należy uwzględnić tytuł wpłaty podany w druku załączonym do danego kierunku. Uwaga: dla każdego zgłoszenia przydzielony jest inny numer rachunku bankowego.  
 
Rekrutacja prowadzona jest na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów. Kandydaci składający zgłoszenie, którzy wybrali opcję zapisu jako "Pozostali kandydaci", wypełniają pole dotyczące średniej ocen samodzielnie. W przeciwnym wypadku liczba punktów rankingowych wyniesie 0 pkt.  
 
Pole  opisane jako "numer paszportu" dotyczy tylko cudzoziemców.

Komunikat, że system nie może zidentyfikować kandydata oznacza, że:
- kandydat, który nie składał dotąd zgłoszeń elektronicznych i nie ma jego danych w bazie, wybrał opcję "rejestracja/przypominanie hasła" służącą wyłącznie do nadawania nr UID i hasła osobom, których dane są już w bazie danych UEP; w takiej sytuacji należy wybrać odpowiednią rekrutację z centralnej części strony;
albo
- kandydat, który już złożył zgłoszenie elektroniczne i zapomniał hasła, wypełnia formularz przypominania hasła danymi, które są inne niż wpisane przez niego do formularza przy składaniu zgłoszenia; w takiej sytuacji należy przesłać informację na adres: rekrutacja@ue.poznan.pl

Cudzoziemcy - stypendyści NAWA wybierają rekrutację 
studia NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA na rok akademicki 2019/2020 dla cudzoziemców – stypendystów NAWA

Obywatele polscy oraz cudzoziemcy niebędący stypendystami NAWA, wybierają rekrutację
studia NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA na rok akademicki 2019/2020 dla POLAKÓW i cudzoziemców (z wyłączeniem stypendystów NAWA)