Studia w zakresie ekonomii:
kierunki:
  • ekonomia,
  • kierunek prawno-ekonomiczny,
  • polityka społeczna.
Studia w zakresie finansów i rynków finansowych:
kierunek:
  • finanse, audyt, inwestycje.
Studia w zakresie gospodarki międzynarodowej:
kierunki:
    - gospodarka turystyczna,
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze.
Studia w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych:
kierunek:
  • informatyka i ekonometria.
Studia w zakresie nauk o jakości:
kierunki:
  • jakość i rozwój produktu ,
  • zarządzanie i inżynieria produkcji.
Studia w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw
kierunek:
  • rachunkowość i finanse biznesu.
Studia w zakresie zarządzania
kierunek:
  • zarządzanie.

Informacje o programach studiów zamieszczone są w elektronicznym sylabusie