Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na rok akademicki 2020/2021


Formularze elektroniczne zostaną uruchomione w drugiej połowie maja 2020 r.


Terminy zgłoszeń elektronicznych - do 14 sierpnia 2020 r.

 

Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (data wpływu na wyznaczony rachunek bankowy UEP) -  do 14 sierpnia 2020 r.

 

Ogłoszenie list rankingowych - 19 sierpnia 2020 r. (późnym popołudniem)

 

Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się do przyjęcia na studia - do 28 sierpnia 2020 r.


Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się do przyjęcia na studia w razie obniżenia limitów punktów rankingowych - do 7 września 2020 r.

 

Wyniki - 18 września 2020 r.  (późnym popołudniem)