kierunek ekonomia
- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski - do wyboru jeden)
- matematyka
- geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)
 
kierunek finanse, audyt, inwestycje
- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski - do wyboru jeden)
- matematyka
- geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

kierunek gospodarka turystyczna
- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski - do wyboru jeden)
- matematyka
- geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

kierunek informatyka i ekonometria
- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski - do wyboru jeden)
- matematyka
- fizyka albo geografia, albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze
- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski - do wyboru jeden)
- matematyka
- geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

kierunek polityka społeczna
- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski - do wyboru jeden)
- geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB), albo wiedza o społeczeństwie

kierunek prawno-ekonomiczny
- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski - do wyboru jeden)
- matematyka albo geografia, albo historia, albo wiedza o społeczeństwie

kierunek rachunkowość i finanse biznesu
język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski - do wyboru jeden)
- matematyka
- geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

kierunek jakość i rozwój produktu
- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski - do wyboru jeden)
- matematyka albo chemia, albo biologia, albo fizyka

kierunek zarządzanie
- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski - do wyboru jeden)
- matematyka
- geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji
- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski - do wyboru jeden)
- matematyka albo chemia, albo biologia, albo fizyka