W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniane są wyniki z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP wpisane na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia (dyplom/świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą, uprawniający/e do przyjęcia na studia w kraju jego wydania). Punkty rankingowe obliczane są na podstawie wyników wpisanych na dokumencie w zależności od skali ocen.