Studia trzeciego stopnia pozwalają uzyskać stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, towaroznawstwa oraz nauk o zarządzaniu.

Studia trzeciego stopnia trwają cztery lata.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariatach Studiów trzeciego stopnia: