Czesne na studiach niestacjonarnych:

  • I, II, III i IV rok – 3 000 PLN za semestr
Opłata z tytułu powtarzania zajęć:*

  • 100 PLN za jedne zajęcia

* na studiach stacjonarnych opłata jest pobierana w przypadku powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce


Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie, należy w ciągu 7 dni od dokonanej wpłaty dostarczyć wniosek do Działu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Budynek A, II piętro, p. 233, telefon: 856-91-20). Jest to termin nieprzekraczalny, określony w Zarządzeniu Rektora UEP nr 99/2009

Aby otrzymać fakturę do zapłaty, należy dostarczyć wniosek do Działu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Budynek A, II piętro, p. 233, telefon: 856-91-20).