Ocenom na dyplomie International Baccalaureate na poziomie HL i SL przyporządkowuje się następującą liczbę punktów:

 

Ocena IB

    

Liczba punktów kwalifikacyjnych

 

 

7 - excellent

    

100

 

 

6 - very good

    

90

 

 

5 - good

    

80

 

 

4 - satisfactory

    

60

 

 

3 - mediocre

    

40

 

 

2 - poor    30  
 
Liczbę punktów rankingowych kandydatów legitymujących sie dyplomem IB, którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie Higher, ustala sie w następujący sposób:
  • (liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie HL + 100): 2.
Liczbę punktów rankingowych kandydatów legitymujących sie dyplomem IB, którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie Standard, ustala się w następujący sposób:
  • (liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie SL + 40): 2.