Historia certyfikatów z języka rosyjskiego

W 1997 roku została podpisana pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (wówczas Akademią Ekonomiczną) a Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie umowa, na mocy której w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP przy współudziale Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej przeprowadzane są międzynarodowe egzaminy z języka rosyjskiego wg standardów Rady Europy.

Są to następujące egzaminy:

  • Język rosyjski na co dzień - poziom B1 
  • Język rosyjski na co dzień - poziom B2 
  • Język rosyjski w biznesie - poziom B1 
  • Język rosyjski w biznesie - poziom B 2 
  • Język rosyjski w biznesie - poziom C1

Co roku w SPNJO są organizowane kursy przygotowujące do w/w egzaminów. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się na dalszych stronach z aktualną ofertą naszych kursów i egzaminów.


Bieżących informacji o kursach i egzaminach udziela mgr Ewa Piasna-Kudyńska-kierownik kursów-tel 61-854-37-51-Vp.Altum pok.523, e-mail: ewa.piasna-kudynska@ue.poznan.pl