Kierownikiem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jest mgr Jerzy Ceitel.

Zastępcą Kierownika Studium jest mgr Beata Miszczuk-Regulska


Pracownicy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych pracują w czterech zespołach językowych.


  • Zespół Lektorów Języka Angielskiego liczy 23 osoby. Kierownikiem jest mgr Marzena Sacewicz-Ruskowiak.
  • Zespół Lektorów Języka Niemieckiego składa się z 12 pracowników. Kierownikiem jest mgr Anna Malinowska
  • Zespół Lektorów Języka Francuskiego i Hiszpańskiego tworzy 9 osób: 5 wykładowców języka francuskiego, 4 języka hiszpańskiego. Kierownikiem jest mgr Wiesława Wrześniowska-Sołtysiak.
  • Zespół Lektorów Języka Rosyjskiego pracuje 2 starszych wykładowców. Kierownikiem jest mgr Ewa Piasna-Kudyńska.