Kierownikiem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jest mgr Anna Malinowska

Zastępcą Kierownika Studium jest mgr Beata Miszczuk-Regulska


Pracownicy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych pracują w trzech zespołach językowych.


  • Zespół Lektorów Języka Angielskiego liczy 22 osoby. Koordynatorem jest mgr Marzena Sacewicz-Ruskowiak.
  • Zespół Lektorów Języka Niemieckiego i Rosyjskiego składa się z 10 pracowników. Koordynatorem jest mgr Klaudia Czyż-Mikołajczak
  • Zespół Lektorów Języka Francuskiego i Hiszpańskiego tworzy 8 osób. Koordynatorem jest mgr Beata Sawicka-Kantel.