Osoby pragnące przystąpić do egzaminu BEC Higher w czerwcu 2019 proszone są o wpłacenie kwoty 695,00 zł na konto:

    Santander Bank Polska S.A

    3 Oddz. w Poznaniu

    54 10901359 0000 0000 3501 8918

    z dopiskiem: Egzamin BEC C1  

 

do dnia 20.05.2019 i niezwłoczne przesłanie potwierdzenia opłaty na adres:

beata.miszczuk-regulska@ue.poznan.pl

 

Termin egzaminu pisemnego 21.06.2019.

 

UWAGA: warunkiem rejestracji  na egzamin jest przesłanie potwierdzenia.