Egzamin pisemny LCCI EFB edycji letniej 2018/2019 odbędzie się w dniu 28.06.2019 o godz. 17.00 w sali 211 TA (ul. Taczaka 9), prosimy o zgłoszenie się w dniu egzaminu o godz. 16.30 z dowodem osobistym.