Informacja o Konkursie Języka Rosyjskiego

im. Marii   Marcinkowskiej

Zapraszamy studentów trzeciego roku, którzy w  semestrze zimowym kończą lektorat języka rosyjskiego do udziału w kolejnej edycji naszego  tradycyjnego Konkursu

 

W tym roku akademickim 2018/2019  już 33 edycja Konkursu Języka Rosyjskiego o Nagrodę-Stypendium im. Marii Marcinkowskiej.

Kwalifikacje pisemne odbędą się  11 stycznia 2019 ( piątek) o godz.13.30 w bud. SPNJO na ul.Taczaka 9, natomiast  18 stycznia 2018 r. (piątek) część ustna, która rozpocznie się o  godz. 13.30  w Klubie  Pracowniczym w gmachu głównym UEP. Do ustnego etapu Konkursu przystępują osoby zakwalifikowane na podstawie wyników części pisemnej.

              Historia Konkursu

            Początki Konkursu sięgają roku 1985, gdy Senat UE (wówczas Akademii Ekonomicznej) zatwierdził regulamin Konkursu. Życzenie Fundatorki wykonano w ten sposób, że powołano Konkurs o Nagrodę-Stypendium im. Marii Marcinkowskiej. Odbywa się on co roku, nieprzerwanie od 1985. Organizacją i przebiegiem Konkursu zajmuje się Zespół Lektorów Języka Rosyjskiego. Komisji Konkursu przez wiele lat przewodniczyli prof. Jerzy Krauze, prof. Lucyna Wojtasiewicz, prof. dr hab. Jan Jasiczak, a obecnie prof. dr hab. Piotr Banaszyk. W skład obecnego  Jury Konkursu wchodzi dr hab. inż. Jacek Łuczak a także   wykładowcy   języka rosyjskiego.

Jest to nadal pierwsza i jedyna  prywatna fundacja, powstała z przekazanych środków pieniężnych na rzecz naszej Uczelni.

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody pieniężne i dyplomy uczestnictwa w Konkursie. Dodatkową nagrodę przyznaje Jury Konkursu w postaci zwolnienia z oceną  bardzo dobrą  z egzaminu końcowego z języka rosyjskiego.

            Szczegółowy regulamin Konkursu znajduje się na tablicy SPNJO na III p. na ul. Taczaka, a także wskazówek udzielają wykładowcy języka rosyjskiego.