Podanie o zmianę poziomu nauczania języka powinno być zaopiniowane przez lektora prowadzącego zajęcia.
Wszystkie zmiany w grupach lektorskich odbywają się z uwzględnieniem limitów studentów w tychże grupach.
Uwaga! Zmiana języka lub poziomu nauczania w 5. semestrze studiów jest niemożliwa.