ZAPISY NA KURSY JĘZYKA FRANCUSKIEGO EKONOMICZNEGO I PRAWNICZEGO

zapisy do  23.10.2017Proponujemy kursy języka francuskiego ekonomicznego i prawniczego na poziomie B2 i C1. Po zakończeniu kursu można przystąpić w Centrum Egzaminacyjnym CCI Paris Ile-de-France przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu do egzaminu Paryskiej Izby z języka ekonomicznego na trzech poziomach zaawansowania DFP Affaires B1 oraz DFP Affaires B2/C1 lub do egzaminu z języka prawniczego  DFP Juridique B2. 

Kurs prowadzony jest przez Francuza – lektora z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka ekonomicznego i prawniczego, autora podręcznika przygotowującego do egzaminu „Français langue juridique”.

Terminy zajęć zostaną ustalone na pierwszym, organizacyjnym spotkaniu z lektorem.

Kandydaci, którzy ukończą kurs DFP Affaires będą mogli podjąć decyzję o zdawaniu egzaminu na poziomie wyższym lub niższym od przewidywanego, odpowiednio B1 lub C1, w zależności od tego jakie wyniki osiągną na egzaminach próbnych. Egzaminy odbędą się w maju i czerwcu 2018. Przewidywana cena egzaminu 520 zł.

 

Cena 40 godzinnego kursu: 728 zł

 

Osoby zainteresowane kursem proszone są o wpłatę odpowiedniej kwoty (koniecznie z zaznaczeniem tytułu wpłaty:  CCIP) na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, numer 54 1090 1359 0000 0000 3501 8918  Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddz. w Poznaniu i zgłoszenie się  z dowodem wpłaty w terminie do 23 października 2017 w godz. 8.00 – 15.00   w Sekretariacie Studium ul.Taczaka 9 pok. 301 tel.  61 854 35 51 u mgr Leoniki Drost celem wpisania na listę uczestników.

 

W wypadku niemożności uruchomienia kursu z powodu zbyt małej liczby chętnych gwarantujemy zwrot wpłat.

 

 

Więcej informacji  mgr Wiesława Wrześniowska-Sołtysiak:  wieslawa.wrzesniowska-soltysiak@ue.poznan.pl   oraz na stronie www.ccip.ue.poznan.pl