Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy w Poznaniu to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. EUD w Poznaniu działa od marca 2011 roku. Program wspiera od początku Narodowy Bank Polski. Zajęcia są nieodpłatne i kierowane do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowychNa młodych studentów co semestr czeka 120 indeksów.

Semestr zajęć obejmuje sześć spotkań trwających po 2 godziny lekcyjne. Spotkania mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment. Wykłady, prowadzone przez nauczycieli akademickich, służą zaznajomieniu z podstawami funkcjonowania gospodarki oraz zjawiskami ekonomicznymi i biznesowymi, z jakimi dzieci spotykają się na co dzień.  

Każdy z odbywających się na EUD wykładów połączony jest z warsztatami, podczas których mali studenci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy specjalistów ds. marketingu. W ten sposób uczą się jak pracować w grupie, samodzielnie myśleć i planować oraz kształcą się w umiejętności przekładania wiedzy na praktykę. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszemu studentowi danego ośrodka.

Oprócz zajęć stacjonarnych, studenci EUD mogą uczestniczyć w innych formach aktywności, realizowanych za pośrednictwem strony internetowej programu (www.uniwersytet-dzieciecy.pl). Mali eksperci EUD prowadzą blogi ekonomiczne, tworzą komiksy promujące przedsiębiorczość, biorą udział w różnego rodzaju konkursach edukacyjnych. Najlepsi z nich są nagradzani. W ramach Uniwersytetu organizowane są również zajęcia dla rodziców, które mają pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci i kształtowaniu u najmłodszych postaw przedsiębiorczych.

Studenci EUD mają też swoje pismo. To Magazynu Młodego Menedżera „Ekonopedia” skierowany do nastolatków zaciekawionych przedsiębiorczością, ekonomią i biznesem. Czasopismo wydawane jest w wersji drukowanej i internetowej dostępnej na:http://www.ekonopedia.pl/

www.uniwersytet-dzieciecy.pl


Kontakt:

Agnieszka Hała
Opiekun w Poznaniu
E-mail: agnieszka.hala@ue.poznan.pl
Telefon: (61) 856 94 84