W dniu 7 stycznia 2016 roku
w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
odbył się I koncert Chóru działającego przy Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej "Erga Omnes"


Kolejny występ Chóru Economic Singers odbył się podczas Inauguracji roku akademickiego 2016/17 w dniu 6 października 2016 rokuW dniu 20 grudnia 2016 roku podczas spotkania świątecznego Chór wspólnie kolędował ze słuchaczami Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej "Erga omnes"W dniu 17 marca 2017 roku Otwarta Wszechnica Ekonomiczna gościła słuchaczy Uniwersytetu III wieku z Czarnkowa. Goście zwiedzali naszą Uczelnię, zostali zaproszeni na wykład, który wygłosiła dr Irena Ławniczak oraz na występ chóru "Economic Singers"17 października 2017 roku Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki Ars wraz z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Poznania organizowała Poznański Przegląd Twórczości.  Adresowany jest do senioralnych zespołów wokalnych i chórów z terenu Poznania działających w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy.                             W przeglądzie tym brał udział chór "Economic Singers"