Ideą Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej "ERGA OMNES" jest aktywizacja ludzi starszych, popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród osób starszych, zwłaszcza wyjaśnianie meandrów współczesnej gospodarki i biznesu, z którymi stykają się w życiu codziennym, kreowanie u nich nowej pasji jako sposobu zagospodarowania czasu wolnego, a także wykorzystanie ich potencjału, wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego w dyskusji nad problemami współczesnej gospodarki.