Osoby przystępujące w semestrze letnim 2018/2019 do projektu uruchomionego na Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej "Podniesienie kompetencji seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEP" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym będą mogły skorzystać z oferty bezpłatnie!