Projekt pt. „Poprawa jakości kształcenia i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu” o numerze POWR.03.05.00-00-z054/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 10 953 935,99 zł, w tym wysokość wkładu Unii Europejskiej 9 231 977,25 zł.


Projekt obejmuje zakresem merytorycznym następujące moduły działań:

-       Moduł programów kształcenia

-       Moduł wsparcia świadczonych wysokiej jakości usług

-       Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego


Realizacja projektu obejmuje okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r.