Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP
Funkcje na UEP:Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Jakości Edukacji, członek Odwoławczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, członek Rady Programowej Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej ERGA OMNES, Prodziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej,członek Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, przewodnicząca Wydziałowej Komisji Programowej, przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za Granicą, członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Funkcje poza UEP: członek Komitetu Redakcyjnego "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego"

Problematyka naukowa: wielowymiarowa analiza danych, prognozowanie gospodarcze, ekonometria finansowa