Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. koordynacji kontroli zarządczej

dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. UEP